BCH Hội Sinh Viên

 

Nguyễn Thị Nga

– Chức danh: Chủ tịch
– Điện thoại: 0984 004 207
– Email: Binhan8060@gmail.com

 


Dương Văn Quân

– Chức danh: Phó Chủ tịch
– Điện thoại: 0971 528 949
– Email: duongquan93pytn@gmail.com

 


 

Phạm Ngọc Quân

– Chức danh: Phó Chủ tịch

– Điện thoại: 0988 381 193

– Email: phamngocquan11111993@gmail.com

 


Phạm Thị Trang

– Chức danh: Ban Thư ký

– Điện thoại: 01692 418 760

– Email: trangpt@bafu.edu.vn

 


 

Lê Vân Anh

– Chức danh: Ban Thư ký
– Email: vananhledthuy5a.bafu@mail.com
– Điện thoại: 0978 186 428

 


 

Đặng Thị Mai Huệ

– Chức danh: UV BCH
– Email: huedang98@gmail.com

– Điện thoại: 01676 360 029

 


Phạm Thị Kiều Trinh

– Chức danh: UV BCH
– Email: phamkieutrinh99@gmail.com

– Điện thoại: 01633 936 045

 

 


 

Tống Văn Thịnh

– Chức danh: UV BCH
– Email: thinhtybg98@gmail.com
– Điện thoại: 01656965888

 

 


Nguyễn Quang Hưng

– Chức danh: UV BCH

– Email: hung050297@gmail.com

– Điện thoại: 01628697203

 


 

Đỗ Tuấn Anh

– Chức danh: UV BCH

– Điện thoại: 0967 358 036

– Email: dotuananh981@gmail.com

 


 

Nguyễn Trung Hiếu

Chức danh: UV BCH

Điện thoại:

 

 


 

Dương Văn Dần

– Chức danh: UV BCH

– Điện thoại: 01628 753 557

– Email: duongdanhp1998@gmail.com

 


 

Vi Văn Hùng

– Chức danh: UV BCH

– Điện thoại: 01653 568 865

– Email: vihung5@gmail.com

 


 

Phạm Văn Minh

– Chức danh: UV BCH

– Điện thoại: 01658150228

– Email:  minhmayman1997@gmail.com

 


 

Nguyễn Lâm Thi

– Chức danh: UV BCH

– Điện thoại: 0962 973 896

– Email:  nosayben.us@gmail.com