28 thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 26/3/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới cho 28 thanh niên ưu tú của Trường THPT Thân Nhân Trung. Đến dự buổi Lễ có: TS. Diêm Đăng Huân – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Thân Nhân Trung, đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Bí thư Đoàn trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

 

Quang cảnh buổi Lễ

 

Đây là những gương mặt tiêu biểu đã nhận giấy chứng nhận học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các bạn Đoàn viên mới đều có thành tích học tập tốt, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn – Hội. Việc trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc và cũng là động lực để các bạn tiếp tục phấn đấu trở thành những Đoàn viên ưu tú, góp phần xây dựng nhà trường và địa phương ngày càng phát triển vũng mạnh.

 

TS. Diêm Đăng Huân – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Thân Nhân Trung và Bí thư Đoàn trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Nguyễn Việt Dũng trao Giấy chứng nhận cho các tân đoàn viên

 

Đồng chí Hoàng Ninh Chi – Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang và đồng chí Bùi Thanh Phú – Bí thư Đoàn trường THPT Thân Nhân Trung trao Giấy chứng nhận cho các tân đoàn viên

 

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. BCH Đoàn trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã tăng cường công tác chỉ đạo cho các Chi đoàn tiếp tục quan tâm, rèn luyện cho các thanh niên học sinh có phẩm chất đạo đức, ý thức cách mạng, học lực khá giỏi để đưa vào đối tượng để xem xét kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chi Minh./.

Huy Tùng