Công trình sinh viên – Cầu Sen Bafu

Nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của sinh viên trong công tác Hội và phong trào sinh viên, đầu tháng 4 năm 2019, Hội sinh viên,  Đoàn thanh niên Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang phát động Công trình sinh viên tình nguyện “Xây dựng cây cầu Sen” cho toàn thể sinh viên của trường.

Đây là Công trình Thanh niên tiếp theo sau công trình “ Con đường hoa” được phát động nhằm hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019. Công trình hoàn thành trong gần 01 tháng với hơn 50 công lao động của các tình nguyện viên trong trường, công trình trị giá hơn 30 triệu đồng.

Thông qua Công trình sinh viên Đoàn TN, Hội sinh viên trường đã tạo điều kiện để học sinh, sinh viên phát huy tinh thần tự giác, đoàn kết, phát huy sức trẻ và gắn kết các đơn vị với nhau hơn với nhau hơn. Với ý nghĩa sâu sắc, đây không chỉ là công trình thiết thực phản ánh tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của các bạn sinh viên, góp phần cải tạo cảnh quan chung, quảng bá hình ảnh cho nhà trường mà còn là tấm gương cho các thế hệ sinh viên tương lai của trường, sẽ được lưu giữ và phát triển về sau.