Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang: Tổng kết chiến dịch Ngày chủ nhật xanh

 Thực hiện công văn số 130-CV/TĐTN-TNNCĐ, ngày 05/3/2018 của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Bắc Giang về việc triển khai tổ chức Ngày chủ nhật xanh năm 2018; Từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2018, Đoàn trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã chỉ đạo các chi đoàn thực hiện vào ngày chủ nhật tuần đầu các tháng, đặc biệt là trong tháng 3 “tháng thanh niên”, tháng 6 “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới” và tháng 7 “Tháng đền ơn đáp nghĩa”.

Hoạt động ngày chủ nhật xanh tập trung vào các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, triển khai các hoạt động dọn dẹp vệ sinh trong và xung quanh khu vực trường như phát quang bụi rậm, dọn cỏ; các mô hình điểm như vườn cây thanh niên, bồn hoa lạc tiên, lớp học xanh, mô hình gom giấy vụn, vỏ chai nhựa gây quỹ. Kết quả, đã có 15 ngày “Chủ nhật Xanh” được tổ chức với sự tham gia của hơn 1000 sinh viên trong toàn trường.

Hành động cụ thể của tuổi trẻ Đoàn trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang nhằm đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động sinh viên và nhân viên trong trường không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nguồn nước,… góp phần vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường.