Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sáng ngày 24/3/2018, tại Hội trường B5 Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Ban Chấp hành Đoàn Trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Trường và gần 300 đoàn viên – thanh niên đến từ các Liên Chi đoàn trong toàn trường.

 

 Toàn thể Hội nghị xem video giới thiệu tổng quan Đại hội Đoàn các cấp

 Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018. Dự và phổ biến các chuyên đề có Đ/c Nguyễn Văn Khôi – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh Đoàn; Đ/c Đàm Thuận Minh Bình – Bí thư Đoàn Trường.

Mở đầu Chương trình, toàn thể Hội nghị được xem video tổng quan về Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 Đ/c Nguyễn Văn Khôi – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh Đoàn trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Tiếp theo chương trình, Đ/c Nguyễn Văn Khôi – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh Đoàn đã trình bày hai chuyên đề gồm hai phần: Phần 1 – Những nội dung mới, quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Phần 2 – Những nội dung mới, quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI với 3 chương trình trọng tâm: Chương trình Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kich bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 – 2022. Chương trình đồng hành, đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân. Đề án chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên Bắc Giang.

 Đông đảo đoàn viên – thanh niên tham dự Hội nghị

Hội nghị nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc tuyên truyền, nhận thức ý nghĩa, tinh thần, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản của Đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên – thanh niên toàn trường, thúc đẩy các phong trào thi đua của đoàn viên – thanh niên gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Trần Trang