Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017 – BAFU dẫn đầu sau 2 tuần thi

       Chiều 16/03, tại Văn phòng Đoàn – Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, Đồng chí (Đ/c) Đàm Thuận Minh Bình – Bí Thư Đoàn Trường đã có buổi tiếp và làm việc với các Đ/c Cù Đức Quân – Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đoàn; Đ/c Hoàng Văn Quân – Phó Trưởng ban TNTH&CTTN Tỉnh đoàn Bắc Giang về việc kiểm tra quá trình triển khai Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017 trong sinh viên Nhà trường.

          Hội thi “Ánh sáng soi đường” là cuộc thi do Trung ương đoàn phát động với chủ đề kiến thức về các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc Việt Nam; tình hình thời sự kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nước ta hiện nay… Đây là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện chỉ thị 42-CT/TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-20130”.

Danh sách đoàn viên Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đăng ký tham dự Hội thi trên trang http://anhsangsoiduong.vn

 Bảng thống kê số thí sinh tham gia của các trường thuộc tỉnh Bắc Giang

Tại buổi làm việc, thay mặt BCH Đoàn Trường, đ/c Đàm Thuận Minh Bình đã báo cáo tình hình chuẩn bị và tổ chức Hội thi với đoàn kiểm tra. Theo đó, ngay từ cuối tháng 2, Đoàn trường đã ban hành thông báo số 13-TB/ĐTN về việc triển khai Hội thi “Ánh sáng soi đường” tới tất cả các liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc để triển khai thực hiện. Kết hợp với việc tuyên truyền qua các kênh thông tin như trang facebook của đoàn, kênh phát thanh BAFU radio và website để tuyên truyền rộng rãi tới các đoàn viên. Bên cạnh đó, Đoàn trường còn đề nghị Nhà trường thành lập một ban cố vấn cho Hội thi với thành viên là các giảng viên của Khoa Lý luận chính trị để hỗ trợ sinh viên về kiến thức, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ phòng máy tính có kết nối internet để sinh viên dự thi. Với các biện pháp triển khai tích cực như trên, qua 2 tuần thi, Đoàn Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tạm thời dẫn đầu các trường trong tỉnh Bắc Giang với gần 600 thí sinh đăng ký dự thi và gần 1000 lượt tham gia dự thi.

Đ/c Cù Đức Quân – Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đoàn trao đổi tại buổi làm việc

Đoàn công tác thăm quan và lắng nghe ý kiến của sinh viên về Hội thi

          Phát biểu tại buổi làm việc, Đ/c Cù Đức Quân  – Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đoàn nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của Hội thi trong việc nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Đồng chí cũng đánh giá cao các hoạt động triển khai Hội thi của Đoàn Trường, đồng thời đề nghị BCH đoàn Trường tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia để Hội thi đạt hiệu quả cao hơn nữa.

TTTT-TV